Facebook LinkedIn

REGULAMENT Nr. 14/ 2017 privind abrogarea Regulamentului ASF nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare

Art. 1 – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 21 ianuarie 2014, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
.......


Descarcă AICI Regulamentul nr. 14/2017.