Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 13/ 2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative


Art. I. – Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (5), litera a) se modifică și va cu următorul cuprins:
„a) au absolvit un curs de specializare organizat de instituţii de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naţionale sau internaţionale, care atestă dobândirea unor cunoştinţe în domeniul administrării investiţiilor sau administrării riscului şi care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente funcţiei ocupate;”

.........

Descarcă AICI Regulamentul nr. 13/2017.Regulamentul nr. 13/ 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992, din 14 decembrie 2017.