Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.10/ 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană ...


TITLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, funcţionarea şi modificările în modul de organizare şi funcţionare ale depozitarilor centrali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.297/2004, ce nu contravin dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.909/2014, precum şi ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.
......Descarcă AICI Regulamentul nr. 10/2017.

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 29.09.2017