Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.7 / 2017 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF


Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 25. - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiţii alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale, traderilor, operatorilor de piaţă/operatorilor de sistem autorizaţi de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărţilor centrale, consultanţilor de investiţii şi depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare. .....


Descarcă AICI Regulamentul nr. 7/2017.