Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 5 /2017 pentru modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pentru instituirea unor măsuri

Art. I. - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), după litera j), se introduce o nouă literă, lit. j1), cu următorul cuprins: „j1) contract forex rolling spot – instrument financiar prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. d) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, care reprezintă:
1. un contract future (însemnând drepturile și obligațiile ce decurg dintr-un contract privind vânzarea unui bun a cărui livrare este stabilită pentru o dată ulterioară și al cărui preț este stabilit la momentul încheierii contractului), altul decât un contract future tranzacționat sau indicat expres că este tranzacționat pe o bursă recunoscută, atunci când bunul care urmează a fi vândut conform contractului este o valută sau RON; sau
2. un contract pentru diferență (CFD), dacă profitul urmează să fie asigurat sau pierderea urmează să fie evitată în funcție de fluctuațiile valutei, dacă, în ambele situații, respectivul contract se încheie în scop speculativ.” .......


Descarcă AICI Regulamentul nr. 5/2017.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 01 august 2017.