Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare


Art. 1. - Prezentul regulament stabilește cadrul juridic aplicabil pentru transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților, în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare, ca urmare a unei fuziuni a operatorului de sistem cu un alt operator de sistem sau ca urmare a unei hotărâri adoptate statutar de operatorul de sistem.


Descarcă AICI Regulamentul nr. 2/2017.


Regulamentul A.S.F. nr. 2 din data de 27 aprilie 2017 a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 02.05.2017.