Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 6/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010

Art. I. - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: .....

Descarcă AICI Regulamentul nr. 6/2016.


În vigoare de la 02 august 2016.  
Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 03 iunie 2016.