Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.12/2015

Art. I. – Partea introductivă a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) A.S.F. va retrage autorizaţia de funcţionare a Societăţii "Casa Română de Compensaţie" - S.A. şi a Societăţii "Casa de Compensare Bucureşti" - S.A. în maximum 15 luni:” ...

Citește aici  Regulamentul A.S.F. nr.12/2015

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 892/ 27.11.2015.