Facebook LinkedIn

Regulamentul nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. I. – Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  .........


Citește aici  Regulamentul A.S.F. nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Regulamentul nr. 11/2015  a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747  din 7 octombrie 2015.