Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative - varianta consolidată 2018

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește norme privind autorizarea, înregistrarea și funcţionarea administratorilor fondurilor de investiţii alternative (A.F.I.A.), precum și cu privire la desemnarea și atribuţiile depozitarului unui fond de investiţii alternative (F.I.A.). 

......


Descarcă forma consolidată a Regulamentului nr. 10/2015 - varianta consolidată în aprilie 2018 Descarcă forma consolidată a Regulamentului nr. 10/2015 - 14 decembrie 2017

Regăsiți aici versiunea actualizată (2017) a machetelor de notificare (Atestat - Anexa 7 și Scrisoare de notificare - Anexa 8) utilizate de către AFIA/SAI stabiliți în România în vederea distribuirii în alte state membre UE a titlurilor de participare FIA. Cele două machete actualizate sunt disponibile în limba engleză, urmând ca varianta în limba română să fie preluată la viitoarea modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, prin actualizarea anexelor nr. 7 și 8.
Descarcă forma inițială Regulamentul nr. 10/2015 și Anexele nr. 1- 8 pentru aplicanții AFIA, în format editabil.


Citește Documentul consultativ privind strategia ASF de revizuire a cadrului legal incident funcţionării AOPC-urilor


Citește Ghidul privind obligaţiile de raportare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) şi articolul 24 alineatele (1), (2) şi (4) din AFIA - ESMA/2014/869 
Citește  Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA - ESMA/2013/232
Citește  Ghidul privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA - ESMA/2013/611

ANUNȚ
Metodologie de raportare electronică în format XML. (formatul agreat de ESMA conform documentului ESMA AIFMD - Reporting - XML documents - V1.2) către A.S.F., în aplicarea cu prevederile art. 23 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 

În aplicarea prevederilor Ghidului ESMA/2014/869 și a art. 231 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, A.F.I.A. autorizate de A.S.F. au obligația raportării periodice în format XML a datelor menționate în Anexa IV a Regulamentului (UE) 231/2013.

Frecvența de raportare și tipul de date furnizate A.S.F. de către AFIA autorizate vor fi stabilite de A.F.I.A. în funcție de încadrarea sa în categoriile indicate în Diagrama privind obligațiile de raportare (Pct. 1 din Anexa nr. I a Ghidului ESMA/2014/869). De asemenea, în aplicarea art. 23 alin. (5)2 din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. autorizate de A.S.F. raportează începând cu prima perioadă de raportare inclusiv datele indicate de Opinia ESMA nr. 1340/2013, necesare pentru monitorizarea riscului sistemic. 

Pe de altă parte, A.F.I.A. înregistrate la A.S.F. au obligația transmiterii anuale a raportărilor XML (începând cu data de 31.12.2016), cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 74/2015 (Pct. 3 din Anexa nr. I a Ghidului ESMA/2014/869).

Datele transmise de AFIA în format XML. către ASF sunt validate la nivelul autorității și ulterior transmise către ESMA.

Descarcă AICI Ghidurile Tehnice ale ESMA privind raportarea AFIA;

Descarcă AICI Schemele XSD necesare pentru generarea fișierelor de raportare în conformitate cu Ghidurile Tehnice ale ESMA1 (3) Formularele de raportare prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 231/2013 sunt întocmite cu luarea în considerare a explicaţii lor/precizărilor Ghidului ESMA nr. 869/2014, formatul de raportare electronică disponibil pe site-ul web al A.S.F. fiind cel prevăzut în documentul ESMA AIFMD - Reporting - XML documents - V1.2.

(5) Atunci când monitorizarea eficace a riscului sistemic o impune, A.S.F. poate solicita informaţii suplimentare, atât periodic, cât şi ad-hoc. A.S.F. informează ESMA cu privire la obligaţiile de furnizare de către AFIA a unor informaţii suplimentare. La solicitarea ESMA, A.S.F. impune AFIA obligaţii de raportare suplimentare. 
Regulamentul nr. 10 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015.