Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr.74/2015, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital


Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004 şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.

(2) Prezentul regulament pune în aplicare prevederile Ghidului privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) şi în sectorul bancar (EBA).
.........

Descarcă aici Regulamentul nr. 9/2015. 

Citește aici Raportul cu privire la observaţiile primite în perioada de consultare publică a Regulamentului nr.9/2015.