Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul CNVM nr.121/2006 - abrogat

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește reguli și proceduri cu privire la autorizarea și activitatea desfășurată de agenții pentru servicii de investiții financiare și de agenții delegați în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea națională competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale legale. 


Descarcă aici Regulamentul nr. 8/2015 - Regulamentul a fost abrogat.

 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 29 iunie 2015