Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.6/ 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 12/2006

Art. I. - Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: .....


Descarcă aici textul Regulamentului nr. 6/2015.

Regulamentul nr.6/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015.