Facebook LinkedIn

REGULAMENT NR. 4/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.13/2005 și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr.5/2010

Art. I. – Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: ...


Descarcă aici textul Regulamentului nr. 4/2015.