Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.3 /2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor ge

Art. I. – Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: ....


Descarcă aici textul inițial al Regulamentului nr. 3/2015 . Descarcă forma consolidată a Regulamentului nr. 3/2015.
Regulamentul nr.3/ 2015 a fost publicat în MOF Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015.

Descarcă şi Regulamentul nr. 11/2015.