Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 18/22.12.2014 pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

Art. I. – Articolul 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Descarcă aici textul integral al Regulamentului.