Facebook LinkedIn

Regulamentul nr.15/2014 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

Art. I.  - Regulamentul nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: .....


Descarcă aici textul integral al Regulamentului. 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 834 din 17.11.2014.