Facebook LinkedIn

Regulament nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M. - varianta consolidată 2018

NOU: GHID în aplicarea prevederilor art.234 alin.(1) din Regulamentul ASF nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare


Regulamentul ASF nr.9/2014 stabileşte norme în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, cu privire la autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, denumite în continuare S.A.I, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., şi a depozitarilor O.P.C.V.M.  


Descarcă aici Regulamentul nr.9/2014 - varianta consolidată 2018

Descarcă aici ANEXELE- varianta consolidata 2018


Regulamentul a fost publicat in  Monitorul Oficial nr. 436/ 16.06.2014.

Forma anterioară

Descarcă aici Regulamentul nr.9/2014 - varianta consolidată 2016

Descarcă aici ANEXELE- varianta consolidata 2016