Facebook LinkedIn

Regulament nr.3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006

Regulament  nr. 3  privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012

Forma consolidată a Regulamentului nr.3/2014.

Aici
varianta Regulamentului nr.3 publicată în Monitorul Oficial nr.170/10.03.2014.