Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 11 / 19.06.2014 privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții, precum și modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2014.

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește cerințele prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții având în vedere prevederile art. 278 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă aici documentul pdf.