Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 6 pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr.1/2006 şi pentru completarea Regulamentului CNVM nr.6/2009

Regulamentul ASF nr.  6 /2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi pentru completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale.

Descarcă aici varianta actualizată publicată în Monitorul Oficial nr.198/20.03.2014.