Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.4 / 2014 privind agenţii delegaţi și pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare

Regulamentul ASF nr.4/ 2014 stabileşte reguli şi proceduri cu privire la autorizarea şi activitatea desfăşurată de agenţii delegaţi în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare. 

Descarcă aici documentul pdf.

OBSERVATII:  
a fost abrogat ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul CNVM  nr. 121/2006;