Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 8 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 34/06.04.2006
Ordin publicat în MO : 333/13.04.2006
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data publicării lui şi a Ordinului 34/06.04.2006 în M.O. - Partea I, moment în care se abrogă Dispunerea de măsuri nr.6/2006 şi Regulamentul nr.17 /2005