Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 12 / 3 CNVM/BNR privind autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32 / 2006 privind obligaţiunile ipotecare

Descarcaţi:           Regulamentul nr. 12/3 CNVM/BNR
Ordin: CNVM-BNR 68-4/2006
Ordin publicat în MO: 743/31.08.2006
Observaţii:              Regulamentul intră în vigoare la data publicării lui şi a Ordinului de aprobare în M.O. - Partea I