Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 10 de modificare a Regulamentului nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 55/21.06.2006
Ordin publicat în MO : 604 / 12.VII.2006
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data publicării lui şi a Ordinului de aprobare în M.O. - Partea I,