Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 13 /18 BNR/CNVM privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru investiţiile de credit şi firmele de investiţii

Descarcaţi: Forma Iniţială     Forma consolidată
Ordin: 10/107/2006
Ordin publicat în MO: 1033/27.12.2006 respectiv anexa în 1033 bis
Observaţii : Regulamentul a fost modificat de Regulamentul BNR-CNVM nr. 29/10/2009 şi de Regulamentul nr. 23/21/2010 BNR/CNVM şi de Regulamentul nr. 19/12/2011 BNR/CNVM