Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 14/19 BNR/CNVM privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

Descarcaţi : Forma Iniţială        Forma consolidată
Ordin : 11/108/2006
Ordin publicat în MO: 1033/27.12.2006 respectiv anexa în 1033 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
completat prin Regulamentul BNR/CNVM nr. 06/08/2007
şi de Regulamentul nr. 12/19/2010 BNR/CNVM şi de Regulamentul nr. 12/07/2011 BNR/CNVM şi de Regulamentul nr. 20/11/2011 BNR/CNVM