Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 15/20 BNR/CNVM privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

Descarcaţi: Regulamentul nr. 15/20 BNR/CNVM
Ordin : 12/109/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1033/27.12.2006, respectiv anexa în MO 1033 bis

Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007

Regulamentul BNR/CNVM nr. 15/20/2006 a fost modificat de Ordinul BNR/CNVM nr. 6/43/2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating
şi de Regulamentul nr. 13/20/2010 BNR/CNVM