Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 17/22 BNR/CNVM privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

Descarcaţi : Regulamentul nr. 17/22 BNR/CNVM
Ordin : 14/111/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1034/27.12.2006 respectiv anexa în 1034 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
Regulamentul a fost modificat de regulamentul B.N.R. - C.N.V.M. nr. 22/08/2009