Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 18 / 23 BNR/CNVM privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

Descarcaţi : Forma iniţială      Forma consolidată
Ordin : 15/112/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1034/27.12.2006 respectiv anexa în 1034 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
Regulamentul a fost modificat de Regulamentul BNR/CNVM nr. 10/12/2007, de Regulametul BNR/CNVM nr. 10/08/2008, de Regulamentul BNR/CNVM nr. 6/3/2009,
de Regulamentul nr. 11/14/2010 BNR/CNVM şi de Regulamentul nr. 15/18/2010 BNR/CNVM
Regulamentul nr. 18/23 a fost republicat şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011
Regulamentul BNR/CNVM nr. 18/23 Republicat a fost modificat prin Regulamentul BNR/CNVM nr. 13/8/2011 şi Regulamentul BNR/CNVM nr. 28/17/2011