Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 19 /24 BNR/CNVM privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii

Descarcaţi : Regulamentul nr. 19/24 BNR/CNVM
Ordin : 16/113/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1034/27.12.2006 respectiv anexa în 1034 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
a fost modificat de Regulamentul nr. 16/17/2010 BNR/CNVM