Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 20 / 25 BNR/CNVM privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al trazacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu ter

Descarcaţi : Regulamentul nr. 20/25 BNR/CNVM
Ordin : 17/114/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1034/27.12.2006 respectiv anexa în 1034 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
a fost modificat de Regulamentul nr. 17/15/2010 BNR/CNVM