Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 22 / 27 BNR/CNVM privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

Descarcaţi : Forma Iniţială  Forma consolidată
Ordin : 19/116/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1035/28.12.2006 respectiv anexa în 1035 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
a fost modificat de Regulamentul nr. 19/23/2010 BNR/CNVM şi Regulamentul BNR/CNVM nr. 14/9/2011 şi Regulamentul BNR/CNVM nr. 22/14/2011