Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 23 / 28 BNR/CNVM privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratatamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora

Descarcaţi : Regulamentul nr. 23/28 BNR/CNVM
Ordin : 20/117/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1035/28.12.2006 respectiv anexa în 1035 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
a fost modificat de Regulamentul nr. 20/25/2010 BNR/CNVM