Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 24 / 29 BNR/CNVM privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional

Descarcaţi : Regulamentul nr. 24/29 BNR/CNVM
Ordin : 21/118/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1035/28.12.2006 respectiv anexa în 1035 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
a fost modificat de Regulamentul nr. 09/13/2010 BNR/CNVM