Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 25 / 30 BNR/CNVM privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

Descarcaţi : Forma Iniţială    Forma consolidată
Ordin : 22/119/14.12.2006
Ordin publicat în MO: 1035/28.12.2006 respectiv anexa în 1035 bis
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.01.2007
a fost modificat de Regulamentul nr. 21/26/2010 BNR/CNVM şi Regulamentul BNR/CNVM nr. 23/15/2011