Facebook LinkedIn

Ordinul BNR/CNVM/CSA 23/120/113136 privind cerințele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacțiile intragrup și concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

Descarcaţi: BNR/CNVM/CSA 23/120/113136/ 15.12.2006
Ordin:  
Ordin publicat în MO:  
Observații: Ordinul intră în vigoare la 01.01.2007