Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 06/08 BNR/CNVM privind completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potr

   
   
Descarcaţi : Forma inițială
Ordin : 15 / 98 din 10.09.2007
Ordin publicat în MO: 661/27.09.2007
Observaţii : Regulamentul intră în vigoare la data de 01.10.2007