Facebook LinkedIn

Regulamentul nr 10/12 BNR/CNVM privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18 / 23 / 2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investi

Descarcaţi : Formă inițială
Ordin : 146/2007
Ordin publicat în MO: 868/19.12.2007
Observaţii : intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la 1.01.2008