Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 01 privind implementarea Directivei nr. 2007/14/CE de stabile a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţ


Descărcaţi :   Forma iniţială
Ordin : 28/05.03.2008
Ordin publicat în MO : 187/11.03.2008