Facebook LinkedIn

Regulamentul nr.2 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare

Descărcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 15/19.03.2009
Ordin publicat în MO : 183/24.03.2009
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I