Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 04 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Descărcaţi : Regulamentul nr. 04  Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin : 26/12.05.2009
Ordin publicat în MO : 343/22.05.2009
Observaţii : Persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute în subsecţiunea 4 a secţiunii 2 respectiv secţiunea 23 se înscriu în Registrul public al C.N.V.M. după intrarea în vigoare a reglementărilor C.N.V.M. incidente acestor persoane.
Regulamentul abrogă Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2006
Acte emise în legătură cu regulamentul:
Regulamente şi Instrucţiuni 

Regulamentul nr. 11/2015