Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 12/05 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Reg. BNR şi al CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

Regulamentul nr. 12/05 BNR/CNVM  
 
Descarcaţi : Regulamentul nr. 12/05 BNR/CNVM
Ordin : 06/43/2009
Ordin publicat în MO: 602/31.08.2009
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I