Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 29/10 BNR/CNVM pentru completarea Reg. BNR şi al CNVM nr.13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiții

 Regulamentul nr. 29/10 BNR/CNVM  
 
Descarcaţi : Regulamentul nr. 29/10 BNR/CNVM
Ordin : 14/71/2009
Ordin publicat în MO: 917/28.12.2009