Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 3/2010 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor.

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 5/23.02.2010
Ordin publicat în MO : 128/25.02.2010
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.