Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

Descărcaţi : Forma iniţială          Forma consolidată
Ordin : 8/03.03.2010
Ordin publicat în MO : 161/12.03.2010
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.