Facebook LinkedIn

Regulamentul nr 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate ace

Descărcaţi : Forma iniţială          Forma consolidată
Ordin : 10/09.03.2010
Ordin publicat în MO : 169/16.03.2010
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.
Acte emise în legătură cu regulamentul: