Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 14/17.03.2010
Ordin publicat în MO : 186/24.03.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.