Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 11/2010 privind administrarea specială a entităţilor autorizate de CNVM

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 24/27.04.2010
Ordin publicat în MO : 288/03.05.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.