Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

Descărcaţi : Forma iniţială        Forma consolidată   

Ordin : 36/01.06.2010
Ordin publicat în MO : 404/17.06.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.
Regulamentul CNVM nr. 12/2010 a fost modificat de Regulamentul CNVM nr. 2/16.02.2011.

Acte emise în legătură cu regulamentul:

Regulamente şi Instrucţiuni
Regulamentul 9/2012
Alte acte