Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital - varianta consolidată 2019

Descărcaţi : Forma iniţială        Forma consolidată   

Ordin : 36/01.06.2010
Ordin publicat în MO : 404/17.06.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.

Acte emise în legătură cu regulamentul:

Regulamente şi Instrucţiuni

Regulamentul nr. 2/2011;
Regulamentul nr. 5/2012;
Regulamentul nr. 9/2012;
Regulamentul nr. 14/2018.
Alte acte